Program realizowany przez Przedszkole „Biały Miś” opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego – określonej przez MENiS i jest rozszerzony o nowatorskie metody i awangardowe programy nauczania, których specyfika pozwala na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.

Odpowiednio zorganizowane przez nauczyciela w zindywidualizowany sposób zajęcia umożliwiają poprowadzenie zajęć w ramach jednego scenariusza- uwzględniając tempo rozwoju każdego dziecka; dzięki takiemu podejściu, dziecko słabsze nie zostaje zniechęcone a dziecko o szybszym rozwoju nie czuje się znudzone a wręcz przeciwnie- stoi ono przed nowym ciekawym wyzwanie.

Integralną część programu stanowią dodatkowe atrakcje organizowane przez przedszkole. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się, bawią i rozwijają w grupach integracyjnych. Ma to duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego oraz wspomaga kształtowanie postaw społecznych. Dzieci uczą się wzajemnej pomocy, tolerancji i współpracy. Dzięki grupie integracyjnej dzieci mają szansę rozwijać umiejętności społeczne w sposób naturalny. 

 

Prowadzimy grupy integracyjne

Takie rozwiązanie wspomaga kształtowanie postaw społecznych. Ponadto dzieci z trudnościami rozwojowymi mają szansę nauczyć się czegoś od rówieśników, jak i odwrotnie. Wzajemna pomoc i współpraca, na której oparte są grupy pozwoli wychować dobrych ludzi. Przebywanie w grupie integracyjnej uczy tolerancji i oswaja z odmiennością, dziecko staje się wrażliwe na potrzeby innych i chętniej im pomaga.

Wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, chcą się uczyć, bawić i być kochane. Dokładamy wszelkich starań by te potrzeby zrealizować. 

Przedszkole integracyjne to również zapewnienie z naszej strony wsparcia specjalistów takich jak  m.in: logopeda, psycholog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.