Zarządzenie nr 2 Dyrektora z dnia 6.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Biały Miś w Warszawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19